Bewonersbrief Knowledge Trail

Bewonersbrief Knowledge Trail

 

 

Aan de bewoners en/of ondernemers van dit adres

 

Datum:                   2 januari 2024

Betreft:                   Knowledge Trail, hardloop evenement op donderdag 8 februari 2024

Beste omwonenden van de Wibautstraat en directe omgeving,

Met deze brief willen we u informeren over een evenement dat binnenkort in uw omgeving gaat plaatsvinden.

Op donderdag 8 februari a.s. organiseren wij vanuit Stichting Knowledge Mile BIZ op en rond de Wibautstraat een urban sportevenement. The Social Hub Amsterdam City is de start en finish locatie van de Knowledge Trail. Met de run geven wij invulling aan de doelstelling van BIZ Knowledge Mile, om het gebied tussen Waterlooplein en Amstelplein te promoten. Op www.knowledgemile.amsterdam kunt u hierover informatie vinden.

De Knowledge Trail – Meet The Mile is een loopevenement waar bewoners, medewerkers van bedrijven en studenten aan mee kunnen doen. Doel is “verbinding”, “ontmoeting” en “promotie” (van dit gebied). De “Trail” gaat door diverse locaties zoals The Social Hub Amsterdam City, Cygnus Gymnasium, BAUT, Bar Bouche, KOOL, Thonik, Volkshotel en de doorgangen van de GVB metro.

Knowledge Trail – Meet The Mile begint vanaf 18.00 uur met de ontvangst van de deelnemers in The Social Hub Amsterdam City. Na een korte warming up zullen de lopers vanaf 19.00 uur starten. Deelnemers rennen of wandelen een aantal rondjes, door de genoemde locaties en via de doorgangen van het GVB om de ‘Wibautstraat’ onder te steken om uiteindelijk te finishen inThe Social Hub Amsterdam City.

Donderdagmiddag zal de route worden uitgezet. Na afloop wordt er afgebouwd. Wij verwachten dat u van de op- en afbouw geen last zult hebben. De deelnemers komt u alleen tussen 19 en 20 uur tegen op de route. Natuurlijk streven wij ernaar ook tijdens dit uur de mobiliteit en bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden. Onze organisatie is erop gericht die hinder tot het minimale te beperken. Daartoe zetten wij de nodige verkeersregelaars in.

Als u wilt deelnemen, kan dat natuurlijk. U kunt zich inschrijven via https://knowledgetrail.amsterdam. Hier vindt u natuurlijk ook de nodige informatie, voor het geval u vragen heeft. U kunt ons ook bellen via ons helpdesk nummer: 06-34336957. Ook tijdens het evenement zijn wij bereikbaar op dit nummer.

Mocht u aanleiding hebben om het team Handhaving van stadsdeel Oost te bellen, dan kan dat op 14020 of digitaal via www.amsterdam.nl. Gebruik dan de zoekterm “melding openbare ruimte”. In beide gevallen kan er direct gereageerd worden. Als de openbare orde wordt verstoord of de veiligheid in het geding is, dan verzoeken wij u rechtstreeks contact te leggen met de politie via 0900-8844.

Wij vragen uw begrip en medewerking om Knowledge Trail – Meet The Mile succesvol te laten verlopen. Van onze kant doen wij dat ook en wij proberen de overlast te beperken tot het minimum of niet.

 

Met vriendelijke groet,

Rick Verbree
Cora Kreikamp

Organisator van de Knowledge Trail
Stichting Knowledge Mile BIZ