Reglement

Algemeen

Knowledge Trail

Op 8 februari 2024 vindt de vierde editie van de Knowledge Trail plaats. Een urban run door diverse gebouwen en bijzondere locaties met Dj’s en challenges op de route. Na de finish staat een welverdiende maaltijd voor je klaar en ben je van harte welkom bij de Afterparty!

De afstand

Voor de sportievelingen is er een route uitgezet van 3 mijl (4,83km) en er is een route van 1 mijl (1,6km) die ook gewandeld kan worden. De route brengt je langs verschillende bedrijven en gebouwen op de Knowledge Mile.

Het reglement - Knowledge Trail

1. Recreatief | Doel

De Knowledge Trail is een recreatief loopevenement met daarbij enkele wedstrijdelementen (zgn. challenges). Het doel van het evenement is om de studenten meer te binden met de bedrijven die aanwezig zijn langs de knowledge mile.

2. Het parcours
Je vindt het parcours op de website van het evenement, www.knowledgetrail.amsterdam. De route heeft een lengte van 1 Engelse Mile (1,69 km), en je kunt deze 1 keer wandelend of 3 keer afleggen. Zorg ervoor dat je enigszins getraind bent.

3. De spelregels

 • Wijze van voortbeweging: Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours. Hij dient als Deelnemer herkenbaar te zijn.
  De route wordt deels op de openbare weg gehouden. Volg altijd de instructies van de verkeersregelaars en de organisatie op.
 • Houd je aan de gemiddelde snelheid.
 • Het karakter van de Knowledge Trail is niet die van een wedstrijd, maar dat van een gezamenlijke sportieve bezigheid. Geef elkaar dan ook voldoende ruimte en houd rekening met elkaar.
 • Blijf zo veel mogelijk rechts lopen, zodat snellere mededeelnemers je links kunnen inhalen.
 • Deelname geschiedt op eigen risico.
 • Minimale leeftijd voor deelname is 12 jaar. Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene (deze dient zelf ook deel te nemen).
 • Deelnamebedrag voor de Knowledge Trail bedraagt 20 euro voor studenten (studentenpas moet getoond worden bij afhalen startnummer), 39 euro voor individuele deelnemers en bedrijfsteams betalen 50 euro per deelnemer met een minimaal aantal van 5 deelnemers.
 • De Organisator kan een deelnemer diskwalificeren of uit het evenement verwijderen als deze zich niet aan het reglement houdt, onsportief of onbehoorlijk gedraagt, of als medische overwegingen of het ordelijke verloop van het evenement dat noodzakelijk maken.
 • Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
 • Mobiele telefoon: De ervaring leert dat het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rennen vaak tot valpartijen leidt. We vragen je met klem tijdens het lopen geen gebruik te maken van je mobiele telefoon. Wil je dit toch, sta dan gerust even stil (let op mededeelnemers!)
 • Bevoorrading onderweg: Onderweg zijn op diverse punten drinkpunten aanwezig. Zie knowledgetrail.amsterdam voor meer informatie.

4. Start

 • Startplaats: het is niet toegestaan elders te starten dan op de door de Organisator aangegeven startplaats.
 • Vertrek: we starten in een aantal waves. De start is op volgorde van aanwezigheid.
 • Startvolgorde: nader in te vullen

5. Overige bepalingen

 • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
 • Het zich laten begeleiden door motorvoertuigen, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
 • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
 • Het is mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. De Organisator kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.
  • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan de natuur, eigendommen van anderen en geen afval achterlaat. Tevens is wildplassen verboden.

6. Privacy

Deelnemers gaan akkoord met het publiceren van foto’s en video’s gemaakt tijdens de Knowledge Trail.

7. Overige gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Organisator.

Als een of meerdere deelnemers de regels niet naleven, kan de organisatie maatregelen nemen om de veiligheid van de andere deelnemers en het evenement te waarborgen.

Je kunt een startbewijs alleen overdragen aan iemand anders na overleg met de organisatie. De organisatie stort geen deelnemersbijdragen terug. Als je zelf besluit om niet deel te nemen, krijg je ook eventuele donaties niet terug.

Gehele reglement 

Download het hele reglement hier

Inschrijven

Inschrijven voor de Knowledge Trail 2024? Verzeker jezelf van een plek!

Schrijf je in