Logo knowledge trail

February 9th 2023

Ben jij bij hét connect event van het jaar? Schrijf je in voor de Knowledge Trail op 9 februari 2023!

Dit event is de perfecte combinatie tussen een after-work workout, netwerk event en borrel, waar je samen met collega’s en/of samenwerkingspartners deel van uit kan maken.

Niet alleen een goed moment om met je collega’s te verbinden buiten werk, maar nog veel beter om samen rivaliteit te verslaan en tegelijkertijd je stadstraat nog beter te leren kennen door middel van deze trail. Je staat gezamenlijk voor genoeg uitdagingen en hoe je deze oplost is geheel afhankelijk van jullie strategie en creativiteit. Er zijn verschillende awards te winnen, maar voor welke ga jij? Set your goals en prepare the plan of attack!

Jij maakt al deel uit van deze stadsstraat, dus waarom niet echt het verschil maken en de voorloper zijn? Zorg dat je met je team bij hét connect evenement van het jaar bent, waar voor iedereen iets te vinden is.

Rivaliteit, vitaliteit, verbinding en gezelligheid. Ready? Verzeker jezelf en je team van een plek!

– De Knowledge Trail organisatie

SCHRIJF JE NU IN

Will you be at the connect event of the year? Sign up for the Knowledge Trail on February 9, 2023!

This event is the perfect combination between an after-work workout, networking event and drinks that you can be a part of with colleagues and/or collaboration partners.

Not only a great time to connect with your colleagues outside of work, but even better to beat rivalries together while getting to know your city street even better through this trail. You collectively face plenty of challenges and how you solve them depends entirely on your strategy and creativity. There are several awards to be won, but which one will you go for? Set your goals and prepare the plan of attack!

You are already part of this city street, so why not really make a difference and be the frontrunner? Get your team to the connect event of the year, where there is something for everyone.

Rivalry, vitality, connection and fun. Ready? Secure yourself and your team a spot!

-The Knowledge Trail organization

REGISTER NOW!