Logo knowledge trail

6 Februari 2020

Inschrijven

Inschrijven mogelijk medio oktober 2019

Interesse in deelname? Laat hier je gegevens achter.

Kosten

 • Student € 15,-
 • Individueel € 30,-
 • Bedrijf € 150,- (ex BTW)
  • 5 lopers
  • Als je meer dan 5 lopers wilt inschrijven, meld je je weer aan met een nieuw team

Wat krijg je voor dit inschrijfgeld?

 • Sportief, verrassend en fun evenement
 • Passages door unieke highlights rondom het Amstelplein met DJ’s op de route
 • Een foto met je loopmaatjes
 • Rennen of wandelen met je collega’s, vrienden of buren
 • Toegankelijk voor iedereen, ook voor mindervaliden
 • Spannende challenges onderweg. De winnaar(s) ontvangen een gave prijs
 • Onderweg verzorgingspost, hier zijn drinks en fruit beschikbaar
 • Originele KNOWLEDGE TRAIL gadget
 • Na afloop een maaltijd en drankje
 • Afterparty (consumpties voor eigen rekening)

Wat is het voordeel om als bedrijfsteam in te schrijven?

 • Je doet met je collega’s aan teambuilding en werkt aan vitaliteit in het bedrijf. Dé ideale start van het jaar en dat ook nog eens dicht in de buurt
 • We delen je in in dezelfde startwave
 • Je ontvangt een factuur met BTW

Registration possible mid October 2019

Interested to participate? Leave your contact details here

Costs

 • Student € 15,-
 • Individual € 30,-
 • Company € 150,- (ex VAT)
  • 5 runners
  • If you want to enter more than 5 runners, buy an extra team and compete with your colleagues!

What is the return on the participant’s fee?

 • A fun, suprizing and sportive event
 • Passages through unique highlights around the Amstel square, with a couple of DJ’s
 • Running picture, which you will get afterwards
 • Run or walk with your colleagues, friends or neighbors
 • Accessible to everyone, including for the disabled
 • Exciting Challenges along the way, the winner (s) receive (s) a cool prize
 • Treatment in the trail, water and fruit available
 • Original KNOWLEDGE TRAIL gadget
 • Afterwards a meal and drink
 • Afterparty (drinks at own cost)

What is the advantage to register as a team?

 • Improve teambuilding and create vitality within the company. An ideal opportunity to start the year, in your own neighbourhood
 • We schedule your team in one start wave
 • You receive a bill with VAT
Inschrijven 2 Knowledge Trail
Inschrijven knowledge Trail