Logo knowledge trail

February 9th 2023

Trail

Over event

Met The Knowledge Mile zijn we continu bezig met het verbeteren van de leefbaarheid en kwaliteit van het stadsgebied. En zo werken we had aan ons internationale toonaangevende groene, duurzame, inclusieve, vernieuwende imago. Maar dit kunnen we niet alleen, we hebben elkaar nodig om The Knowledge Mile tot meest succesvolle business district te maken. Dus let’s connect.

Dit is hét connect event van het jaar. De perfecte combinatie tussen een after-work workout, netwerkevent en borrel, waar je samen met collega’s en/of samenwerkingspartners deel van kan uitmaken.

Niet alleen een goed moment om met je collega’s te verbinden buiten werk, maar nog veel beter om samen rivaliteit te verslaan en tegelijkertijd je stadstraat nog beter te leren kennen door middel van deze trail. Je staat gezamenlijk voor genoeg uitdagingen en hoe je deze oplost is geheel afhankelijk van jullie strategie en creativiteit. Er zijn verschillende awards te winnen, maar voor welke ga jij? Set your goals en prepare the plan of attack!

Samen maken we de stad groener, duurzamer en leefbaarder. Schrijf je nu in voor hét event van het jaar en draag bij aan de toonaangevende, duurzame, inclusieve en vernieuwende stadsstraat waar jij je dagelijks begeeft.

Jij maakt al deel uit van deze stadsstraat, dus waarom niet echt het verschil maken en de voorloper zijn? Zorg dat je met je team bij hét evenement van het jaar bent, waar voor iedereen iets te vinden is.

Rivaliteit, vitaliteit, verbinding en gezelligheid.

Voor de hardlopers is er een route uitgezet van 3 mijl (4,8 km). Ook is er een route van 1 mijl (1,6km) die gewandeld kan worden. Aan de challenges kan je samen met de andere deelnemers meedoen, waarbij ook nog eens gave prijzen te winnen zijn.

Altijd al eens binnen willen kijken bij bedrijven en gebouwen uit de omgeving? Op zoek naar een goed begin van je weekend? Dan is de Knowledge Trail iets voor jou! Inschrijven kan vanaf 10 november. Houdt onze kanalen in de gaten!

About event

With The Knowledge Mile, we are continuously improving the livability and quality of the urban area. And so, we had been working on our international leading green, sustainable, inclusive, innovative image. But we can’t do this alone, we need each other to make The Knowledge Mile the most successful business district. So, let’s connect.

This is the connect event of the year. The perfect combination between an after-work workout, networking event and drinks, which you can be a part of together with colleagues and/or cooperation partners.

Not only a good time to connect with your colleagues outside of work, but even better to beat rivalries together while getting to know your city street even better through this trail. You collectively face plenty of challenges and how you solve them depends entirely on your strategy and creativity. There are several awards to be won, but which one will you go for? Set your goals and prepare the plan of attack!

Together we can make the city greener, more sustainable, and more livable. Register now for the event of the year and contribute to the leading, sustainable, inclusive, and innovative city street where you find yourself every day.

You are already part of this city street, so why not really make a difference and be the forerunner? Be there with your team at the event of the year, where there is something for everyone.

Rivalry, vitality, connection, and conviviality.

A route of three miles (4,8 km) will be set out for the runners. Walkers can enjoy a route of one mile (1,6 km). You can take part in the challenges together with other participants, and by doing so you could win cool prizes!

Have you always wanted to sneak a peek into the buildings and companies in the area? Do you want to start your weekend off in a fun way? Then the Knowledge Trail is the event for you! Registration will be possible from the 10th of November! Stay up to date by following our social media platforms!