Logo knowledge trail

8 Februari 2019

Trail

De KNOWLEDGE TRAIL begint in de Leeuwenburg waar je kan omkleden en je spullen veilig kan achterlaten in de bewaakte garderobe. Daarna vindt de start plaats bij Blooker, na een gezamenlijke warming-up. In waves vertrek je vanaf het Amstelplein door de Leeuwenburg, onder het Treub-viaduct door naar Amstelstation. Daar loop je door de verborgen tunnel van waar de autoslaaptrein vroeger naar de Alpen vertrok. Via het busplein en dwars door de lobby van het fonkelnieuwe MEININGER Hotel en dan onder het viaduct door naar de parkeergarage van The Mondriaan Tower om via het futuristische trappenhuis en de DJ Circle terug naar de marmeren lobby te gaan. En dan natuurlijk ronde 2 en 3. Hardlopen en wandelen kan allebei. Ook minder valide deelnemers kunnen meedoen, waar de route beperkt in hun bewegingsvrijheid worden alternatieven aangeboden. De grande finale met DJ, wintersfeer en lichtjes is natuurlijk weer bij Blooker. Bekijk hier de route en klik op de icoontjes voor meer informatie

De Knowledge Trail loop je niet op tijd, maar onderweg zijn er wel enkele ludieke en spannende challenges waarbij niet de snelheid maar jouw behendigheid telt. Hier maak je kans op een bijzondere prijs. Na de Trail ga je weer terug naar de Leeuwenburg, waar je kan omkleden en er heerlijk eten en een drankje wordt verzorgd. Om 20.30 uur start de Afterparty bij Blooker.

Registratie in Leeuwenburg vanaf 17.30 uur.
Warming-up om 18.30.
Start run om 19.00 uur.
Buffet tot 20.30 uur.
Afterparty vanaf 20.30 uur.

The KNOWLEDGE TRAIL gets together at De Leeuwenburg: get dressed and leave your stuff there. Then the run starts in waves at Blooker, on the Amstelplein, after a collective warming-up. From the Amstelplein you run through the Leeuwenburg building, under the Treub-viaduct to the Amstelstation. At the station, you run through the tunnel from which the sleep train left for the Alps, a long time ago. Along the bus station and through the brand new Meininger Hotel and then under the bridge to the Mondriaan Tower. Through the parking and the staircases, along the DJ Circle through the marble main entrance up the Amstelplein. And then of course your 2nd and 3rd round! Running and hiking are both permitted. Even less able participants can participate, where the route is limited in their freedom of movement alternatives are offered. The Grand Final is at Blooker. View the route here and click on the icons for more information

You don’t run on time, but in the track there are a few challenges. After the run, the catering company of the U serves you a winter stew. At 8.30 pm, the Afterparty starts at Blooker.

Registration starts at Leeuwenburg at 17.30 hrs (5.30 pm)
Warming-up at 18.30 hrs (6.30 pm)
Start run at 19.00 hrs (7.00 pm)
Buffet till 20.30 hrs (8.30 pm)
Afterparty at 20.30 hrs (8.30 pm)

De KNOWLEDGE TRAIL wil geld bijeenbrengen voor het toegankelijk maken voor alle kinderen van een speeltuin op de Knowledge Mile. Wij hopen dat jullie daar als deelnemers een vrijwillige bijdrage aan willen geven. Lees meer op de Knowlegde Mile pagina.

Doe je zelf niet mee maar wil je wel meehelpen on de KNOWLEDGE TRAIL tot een succes te maken? Schrijf je dan hier in als vrijwilliger.

Op 15 en 22 januari organiseert Workout Amsterdam gratis PREPSESSIES. Met deze voorbereidings workout bereiden ze je voor op de Knowledge Trail. In 50 minuten trainen ze de spieren in je hele lichaam waardoor je op 8 februari fit en vol energie aan de start staat en met een lach de finish over loopt!

The KNOWLEDGE TRAIL raises funds to make the little playground at the Van der
Kunststraat accessible for all children. We hope that you, as participants, want to make a voluntary contribution to this.Read more on the Knowlegde Mile page.

Do you not join in yourself but would you like to help make the KNOWLEDGE TRAIL a success? Then sign up here as a volunteer.

Workout Amsterdam organizes free PREPSESSIONS on 15 and 22 January. With this preparation workout they prepare you for the Knowledge Trail. In 50 minutes they train the muscles in your entire body so you are fit and full of energy at the start on February 8 and with a smile the finish is over!

Trial Knowledge Trail