Logo knowledge trail

February 9th 2023

Reglement

Algemeen

Op 29 september 2022 vindt de derde editie van de Knowledge Trail plaats. Een urban run door diverse gebouwen en bijzondere locaties met Dj’s en challenges op de route. Na de finish staat een welverdiende maaltijd voor je klaar en ben je van harte welkom bij de Afterparty!

Voor de sportievelingen is er een route uitgezet van 3 mijl (4,83km) en er is een route van 1 mijl (1,6km) die ook gewandeld kan worden. De route brengt je langs verschillende bedrijven en gebouwen op de Knowledge Mile.

 

Wanneer de regels niet worden nageleefd door een/de deelnemer(s) kan de organisatie overgaan tot het nemen van maatregelen gericht op de veiligheid van de overige deelnemers en het evenement.

Slechts in overleg met de organisatie kan een startbewijs worden overgedragen aan iemand anders. De organisatie kan geen deelnemersbijdragen terugstorten. Ook donaties kunnen niet worden teruggestort wanneer een deelnemer zelf besluit om niet deel te nemen.

Deelnemers gaan akkoord met het publiceren van foto’s en video’s gemaakt tijdens de Knowledge Trail.

 1. Recreatief | Doel

De Knowledge Trail is een recreatief loopevenement met daarbij enkele wedstrijdelementen (zgn. challenges). Het doel van het evenement is om de studenten meer te binden met de bedrijven die aanwezig zijn langs de knowledge mile.

 1. Het parcours
  Het parcours is te vinden op de website van het Evenement, www.knowledgetrail.amsterdam. De lengte van de route bedraagt 1 Engelse Mile (1,69 km). De route leg je 1 (wandelend) of 3 keer af. Het is belangrijk enige training in de benen te hebben.
 2. De spelregels
 • Wijze van voortbeweging: Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours. Hij dient als Deelnemer herkenbaar te zijn.
 • De route wordt deels op de openbare weg gehouden. Volg altijd de instructies van de verkeersregelaars en de organisatie op.
 • Houd je aan de gemiddelde snelheid.
 • Het karakter van de Knowledge Trail is niet die van een wedstrijd, maar dat van een gezamenlijke sportieve bezigheid. Geef elkaar dan ook voldoende ruimte en houd rekening met elkaar.
 • Blijf zo veel mogelijk rechts lopen, zodat snellere mededeelnemers je links kunnen inhalen.
 • Deelname geschiedt op eigen risico.
 • Minimale leeftijd voor deelname is 12 jaar. Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene (deze dient zelf ook deel te nemen).
 • Deelnamebedrag voor de Knowledge Trail bedraagt 20 euro voor studenten (studentenpas moet getoond worden bij afhalen startnummer), 39 euro voor individuele deelnemers en bedrijfsteams betalen 39 euro per deelnemer met een minimaal aantal van 5 deelnemers.
 • De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
 • Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
 • Mobiele telefoon: De ervaring leert dat het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rennen vaak tot valpartijen leidt. We vragen je met klem tijdens het lopen geen gebruik te maken van je mobiele telefoon. Wil je dit toch, sta dan gerust even stil (let op mededeelnemers!)
 • Bevoorrading onderweg: Onderweg zijn op diverse punten drinkpunten aanwezig. Zie knowledgetrail.amsterdam voor meer informatie.
 1. Start
 • Startplaats: het is niet toegestaan elders te starten dan op de door de Organisator aangegeven startplaats.
 • Vertrek: we starten in een aantal waves. De start is op volgorde van aanwezigheid.
 • Startvolgorde: nader in te vullen
 1. Overige bepalingen
 • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
 • Het zich laten begeleiden door motorvoertuigen, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
 • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
 • Het is mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.
  – Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan de natuur, eigendommen van anderen en geen afval achterlaat. Tevens is wildplassen verboden.
 1. Overige gevallen
  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

Download het hele reglement hier