Logo knowledge trail

February 9th 2023

Knowledge Mile

Knowledge Mile

De Knowledge Mile is geen gewone organisatie, het is een beweging aangejaagd door innovators die mensen en organisaties samenbrengen om hun omgeving te transformeren van grijs, versteend en vervuilend tot groen, gezond en duurzaam. Samen staan we sterker en maken we meer mogelijk dan alleen. Dat is het idee. Een diverse, inclusieve community ontmoet elkaar in het hart van Amsterdam. Waar precies? Aan de Knowledge Mile: van het stadhuis tot aan het Amstelplein.

De Knowledge Mile beweging gelooft dat uit waardevolle ontmoetingen de mooiste dingen ontstaan. Zij wil de band tussen bewoners, bedrijven en studenten versterken, o.a. met de organisatie van de Knowledge Trail: een wandeling/run langs in- en outdoor highlights van onze omgeving, waardoor deelnemers de lokale diversiteit leren kennen.

Alle informatie over de Knowledge Mile vind je hier

 

Knowledge Mile

Knowledge Mile is not a regular organisation, it is a movement driven by innovators who connect people and organisations to transform their neighbourhood from grey, petrified and polluted, to green, healthy and sustainable. We stand stronger together and achieve more than we would by ourselves. That’s the idea. A diverse, inclusive community in the heart of Amsterdam. Where exactly? At the Knowledge Mile: from the Amsterdam City Hall to the Amstelplein.

The Knowledge Mile movement believes that the greatest ideas originate from valuable meetings. The mail goal is to strengthen the bond between the residents, companies and students. The Knowledge Mile tries to do so, by organising the Knowledge Trail for example. The Knowledge Trail is a walk/run through in- and outdoor highlights of the area, to make the participants aware of the local diversity.

More information about the Knowledge Mile can be found here