Logo knowledge trail

6 Februari 2020

Knowledge Mile

Een sterke business community, creatieve studenten, toonaangevend praktijkonderzoek, young professionals, start-ups, unieke venues, horeca & verblijf- en werklocaties. Deze ingrediënten  maken de Knowledge Mile tot internationaal toonaangevende business community en innovatiedistrict in het hart van Amsterdam. Innovators van het Amstelplein tot en met het stadhuis van Amsterdam brengen mensen en organisaties samen om de omgeving te transformeren van grijs, versteend en vervuild tot groen, gezond en duurzaam. knowledgemile.amsterdam

Het Gehandicapte Kind huist aan de Wibautstraat en doet natuurlijk mee met de KNOWLEDGE TRAIL. Het Gehandicapte Kind en de Knowledge Mile staan voor toegankelijkheid voor iedereen: iedereen kan meedoen. Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven is helaas nog niet altijd de waarheid en daarom willen we daar, in jullie achtertuin, het gebied van de Knowledge Mile, wat aan doen.

Neem alsjeblieft contact op met Cora Kreikamp van de Knowledge Mile als die bijdrage een bijondere omvang krijgt: cora@knowledgemile.biz.

A strong business community, creative students, groundbreaking research, young professionals and start-ups, unique venues. These ingredients make the Knowledge Mile an international business community in the heart of Amsterdam. The foundation promotes Amsterdam between City Hall Stopera and the Amstelplein. At knowledgemile.amsterdam you can find information about the foundation.

The Handicapped Child has their offices at the Wibautstraat and of course they participate in the KNOWLEDGE TRAIL. The Handicapped Child and Knowledge Mile foundations stand for accessibility for all: everyone can participate. A society in which children and young people with and without disabilities naturally live together is unfortunately not always the truth and that is why we, in your backyard, the area of the Knowledge Mile, want to do something about it.

If you want to contribute with a special donation, please contact Cora Kreikamp at the Knowledge Mile foundation: cora@knowledgemile.biz.

Knowledge Trail 1