Logo knowledge trail

6 Februari 2020

Het Gehandicapte Kind

Het Gehandicapte Kind

Geen kind zonder vriendje, een samenleving waarin elk kind vriendjes heeft en geen gehandicapt kind alleen hoeft te spelen – dat is het ideaal van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

Uit onderzoek blijkt dat 62% van de mensen met een handicap zich eenzaam voelt. Dat begint al op jonge leeftijd. Gehandicapte kinderen missen contact met vriendjes in de buurt. Ze kunnen niet meespelen omdat speelplekken slecht toegankelijk zijn. Ze doen ook minder aan sport dan leeftijdgenootjes. En ze gaan vaak naar een speciale school, ver weg van huis, of gaan zelfs helemaal niet naar school. Dat zo veel kinderen eenzaam zijn is niet alleen verdrietig; het schaadt ook hun ontwikkeling.

Sinds 1950 steunt het Gehandicapte Kind projecten op het gebied van spelen, leren en sporten voor kinderen met een handicap. Doel: het zelfvertrouwen van gehandicapte kinderen versterken, en bijdragen aan een positieve beeldvorming. Voor kinderen met alle soorten handicaps in heel Nederland.

Per jaar bereiken we 30.000 kinderen en zorgen ervoor dat zij niet alleen hoeven te spelen maar samen met leeftijdsgenootjes kunnen opgroeien. In de speeltuin, op school, op de sportclub.

Het Gehandicapte Kind krijgt geen geld van de overheid. Ons werk kunnen we doen door de steun van onze vrienden: donateurs, vrijwilligers en andere betrokkenen. Vind jij ook dat geen enkel kind eenzaam mag zijn vanwege een handicap?

Loop voor het Gehandicapte Kind mee met de Knowledge Trial. Dit kan door een eenmalige donatie te doen maar ook door een actie op te zetten en geld op te halen. Je kunt een individuele actie opzetten maar ook als team geld ophalen en zo je steentje bijdragen aan ons doel: Geen kind zonder vriendje.

Kijk op de actiepagina hoe jij het Gehandicapte Kind kan steunen.

The Handicapped Child

Not a single child without friends, a society where all kids have friends and not a single handicapped child has to play alone ; That’s the ideal of the Dutch foundation for Het Gehandicapte Kind (the Handicapped Child)

Research has shown that 62% of the people with a disability feels lonely. It starts at a very young age. Children with a handicap miss contact with buddies from their neighborhood. They cannot play with them because the closest playground is poorly accessible. On top of that, they don’t sport as much as other kids of their age. They often go to a special school, far from home. Some of the kids don’t go to school at all. So many kids feeling lonely isn’t only sad, it is also bad for their development.

Since 1950,  Het Gehandicapte Kinds supports several projects trying to improve the playing, learning and sporting for kids with a disability. Purpose: making the self-confidence of the kids stronger and trying to contribute to a positive mindset. For all kids with all kinds of disabilities throughout the Netherlands.

We reach 30.000 kids a year and we take care of the fact that they don’t have to play alone and grow up together with their peers. In the playground, on schools or on sport clubs.

The foundation doesn’t receive any money of the government. We can do our jobs with support of our friends: people who donate, the volunteers and other people who are involved with the foundation. Do you also feel that no child should grow up alone just because of their handicap?

Raise money for the foundation by participating with the Knowledge Trail. You can make a single donation or set up an action to raise money. You can set up an action alone, or together with your team members. Together, with all participants of the Knowledge Trail, we’ll reach our purpose: No child without a buddy.

Check this link for more information.