Logo knowledge trail

6 Februari 2020

FAQ

Is er een goed doel verbonden aan Knowledge Trail?

Jazeker. Het Gehandicapte Kind huist aan de Wibaustraat en doet natuurlijk mee met de KNOWLEDGE TRAIL. Het Gehandicapte Kind en de Knowledge Mile staan voor toegankelijkheid voor iedereen: iedereen kan meedoen.

Met de opbrengst van de KNOWLEDGE TRAIL willen we een speeltuin op de Knowledge Mile  toegankelijk maken voor alle kinderen. Wij hopen dat je daar als deelnemer een bijdrage aan wilt leveren.

Neem alsjeblieft contact op met Cora Kreikamp van de Knowledge Mile als die bijdrage een bijzondere omvang krijgt: cora@knowledgemile.biz.

Is a charity connected with the Knowledge Trail?

Yes, there is. THe Handicapped Child has its offices at the Wibautstraat and of course they participate in the KNOWLEDGE TRAIL. The Handicapped Child and Knowledge Mile foundations stand for accessibility for all: everyone can participate.

At the Knowledge Mile lies a small playground and with a contribution of the KNOWLEDGE TRAIL participants we wish to make this little playground accessible for all children. We hope that you, as a participant, will donate a contribution for this purpose.

If you want to contribute with a special donation, please contact Cora Kreikamp at the Knowledge Mile foundation: cora@knowledgemile.biz.

Wat is Knowledge Trail?

Werken, urban run, weeksluiting. Op vrijdag 8 februari 2019 is na het werk de KNOWLEDGE TRAIL. 3×1 mijl (5,1 km) rennen door Mondriaantoren, Leeuwenburg, tunnel onder Amstelstation en MEININGER Hotel. Dan een maaltijd in de Leeuwenburg en Afterparty bij Blooker. De Knowledge Trail is een initiatief van Stichting Knowledge Mile Bedrijveninvesteringszone, de gezamenlijke organisatie van bedrijven vanaf het Amstelplein, Wibaut- en Weesperstraat tot aan het Stadhuis van Amsterdam. De Knowledge Mile streeft ernaar door innovatieve initiatieven studenten, bewoners en bedrijven te verbinden om samen een duurzame toekomst tegemoet te treden.

De Knowledge Trail is een netwerk en fun event en geen wedstrijd. Er is dus geen tijdregistratie. Sterker, je kunt ook als wandelaar of met een rolstoel meedoen.

De Knowledge Trail is een inclusief evenement, dus iedereen kan meedoen. Waar deelnemers door de route zouden kunnen worden beperkt in hun bewegingsvrijheid worden alternatieven aangeboden.

What is Knowledge Trail?

Thank God It’s Friday! Work, run, party. On Friday, February 8th, 2019 is the KNOWLEDGE TRAIL. After work you will run 3 miles (5.1K) around the Amstelplein and through the buildings of the Mondriaan Tower, the University of Amsterdam, the tunnels of the Amstelstation and the Meijninger Hotel. Then, Dutch stew in the Leeuwenburg and Afterparty at Blooker. The Knowledge Trail is an initiative of the Knowledge Mile Foundation, the foundation of companies at the Weesperstraat and Wibautstraat. The Knowledge Mile works on innovative initiatives for students, citizens and companies to create a sustainable future on the Knowledge Mile.

The Knowledge Trail is a network and fun event and not a running contest. There is no time registration. Better, you can also participate walking.

The Knowledge Trail is an inclusive event, so everybody can participate. Where participants could be limited in accessing the track, alternative passages will be prepared.

Wie kunnen er meedoen aan Knowledge Trail?

Bewoners, studenten en medewerkers van bedrijven aan de Knowledge Mile kunnen meedoen. Natuurlijk kunnen familieleden, vrienden of collega’s uit andere delen van de stad of elders ook inschrijven en meedoen. Nodig ze gerust uit.

De Knowledge Trail is een hardloop evenement, maar ook als je de route wilt wandelen, kun je meedoen.

Deelnemen doe je op eigen risico. Lees de voorwaarden voor deelname op HIER LINK OPNEMEN.

Om risico’s te vermijden en ongevallen te voorkomen, vragen we alle  deelnemers om gezond aan de start te verschijnen. Als je goed voorbereid bent, geeft het meer plezier om mee te doen. Kijk op HIER LINK OPNEMEN hoe je je met een programma van Work-Out Amsterdam kunt voorbereiden.

Who can participate in the Knowledge Trail?

Citizens, students and employees of companies at the Knowledge Mile can participate. Of course, you are welcome to invite family, friends or colleagues from elsewhere to participate: they are more than welcome.

The Knowledge Trail is a running event, but you can also participate as a hiker.

Participation is at your own risk. Read about the conditions for participation at HIER LINK OPNEMEN. Check at HIER LINK OPNEMEN how to prepare with a schedule of Work-Out Amsterdam.

Hoe kun je je inschrijven?

Schrijf je in via de inschrijfmodule op de website van de Knowledge Trail: klik hier om jezelf in te schrijven. De inschrijving via de website is tot één week voor het evenement beschikbaar. Je kunt ook “last minute” aanmelden op vrijdag 8 februari a.s. tussen 17.00 en 18.00 uur in gebouw De Leeuwenburg bij de informatiebalie.

How can you register?

Enter through the registration module on the website of the Knowledge Trail: Click here to register. The registration through the website is open until one week before the event. You can also register “last minute” on Friday, February 8th 2019 between 5 and 6 pm. Go the to service desk in De Leeuwenburg building (Hogeschool van Amsterdam).

Hoe kom ik aan mijn startnummer?

Je startnummer draag je tijdens de Knowledge Trail op je shirt of jack. De startnummers zijn af te halen bij de informatiebalie, op 8 februari a.s. tussen 17.00 en 18.00 uur.

How to get my start bib(s)?

You wear your start number on your shirt or jacket. The bibs can be picked up at the servicedesk, on February 8th, 2019, between 5 and 6 pm.

Krijg ik een medaille?

Omdat de Knowledge Trail in het donker plaatsvindt (zon onder rond kwart voor zes in februari), krijg je een Knowledge Trail-lampje. Dat kun je dragen om je pols.

Will I get a medal?

Because the Knowledge Trail is in the dark (sun down around 5.45 pm in February), you get a Knowledge Trail light. You can wear it around your wrist.

Hoeveel deelnemers kunnen er meedoen?

Er kunnen maximaal 600 deelnemers meedoen.

How many people can participate?

There is a maximum of 600 participants.

Zijn fans welkom?

Jazeker, die zijn van harte welkom. Leuk als vrienden, familie of collega’s je komen aanmoedigen. Zij hebben ook toegang tot de afterparty bij Blooker.

Are fans welcome?

Yes, they are more than welcome. Would be great when friends, family or colleagues come to cheer for you. They will have access at the afterparty at Blooker.

Route?

De KNOWLEDGE TRAIL start bij Blooker, na een gezamenlijke warming-up. Vanaf het Amstelplein door de Leeuwenburg, onder Treub-viaduct door naar Amstelstation. Daar loop je door de tunnel van waar de autoslaaptrein vroeger naar de Alpen vertrok. Via het busplein en door het MEININGERHotel en dan onder het viaduct door naar de Mondriaantoren: via de parkeergarage en een DJ Circle naar de hoofdingang. En dan natuurlijk ronde 2 en 3. Hardlopen en wandelen kan allebei. De ronde is 1 mijl lang en die loop je drie keer, in totaal 3 mijl en dat is 5,1 kilometer.

De exacte route kun je zien via HIER LINK OPNEMEN.

Knowledge Trail track?

The KNOWLEDGE TRAIL starts at Blooker, on the Amstelplein, after a collective warming-up. From the Amstelplein you run through the Leeuwenburg building, under the Treub-viaduct to the Amstelstation. At the station, you run through the tunnel from which the sleep train left for the Alps, a long time ago. Along the bus station and through the MEININGER Hotel and then under the bridge to the Mondriaan Tower. Through the parking and the staircases, along the DJ Circle through the main entrance up the Amstelplein. And then of course your 2nd and 3rd round! Running and hiking are both permitted. The lap is 1 mile long and you run it three times. That is three miles total which equals to 5.1 kms.

You can see the track through this link: HIER LINK OPNEMEN.

Tot wanneer kan er worden ingeschreven?

Via de inschrijfmodule op onze website kun je inschrijven tot 1 week voor de Knowledge Trail. Je kunt ook “last minute” inschrijven. Dat doe je op 8 februari a.s., tussen 17.00 en 18.00 uur, bij de welkomstbalie in gebouw De Leeuwenburg. Klik hier om jezelf in te schrijven.

Until when can I register?

Through the on-line registration, you can enter until one week before the Knowledge Trail. You can also enter “last minute”. That is possible on the 8th of February between 5 and 6 pm, at the servicedesk in the Leeuwenburg building of the Hogeschool van Amsterdam. Click here to register.

Wat zijn de kosten om deel te nemen? En wat krijg ik daarvoor?

De kosten voor deelname zijn € 30,- voor een individuele deelnemer. Met een bedrijfsteam van vijf deelnemers is dat € 150,- (ex BTW). Je bedrijf krijgt dan een factuur met BTW en de organisatie zorgt dat je in dezelfde startwave loopt met jouw team. Studenten kunnen inschrijven voor € 15,- (overleggen studentenkaart vereist).

Wat krijg je voor dit inschrijfgeld?

 • Sportief, verrassend en fun evenement, in wintersfeer
 • Passages door unieke higlights rondom het Amstelplein met DJ’s op de route
 • Een foto met je loopmaatjes
 • Rennen of wandelen met je collega’s, vrienden of buren
 • Toegankelijk voor iedereen, ook voor mindervaliden
 • Spannende Challenges onderweg, de winnaar(s) ontvangen een gave prijs
 • Onderweg verzorgingspost, hier zijn drinks en fruit beschikbaar
 • Originele KNOWLEDGE TRAIL verlichte armband
 • Na afloop een maaltijd en drankje in de Leeuwenburg
 • Afterparty bij Blooker (consumpties voor eigen rekening)

How much is the entry fee and what do I get for that?

The entry fee is € 30,- for an individual participant. A company team with five runners is € 150,- (excluding VAT). Your company gets a VAT bill and the organization makes sure you run in the same start wave. Students can register for € 15,- (student registration card required).

What is the return on the participant’s fee?

 • A fun event experience in winter/ski theme
 • Passages through unique buildings, in musical settings
 • Running picture, which you will get afterwards
 • Two time trails in the trail, winners will be rewarded
 • Treatment in the trail, water and fruit available
 • Original KNOWLEDGE TRAIL light
 • Winter stew after the run in the U (Leeuwenburg)
 • Afterparty at Blooker (drinks at own cost)

DE DAG VAN DE KNOWLEDGE TRAIL

Hoe ziet het programma eruit?

Registratie en late inschrijving in Leeuwenburg vanaf 17.00 uur

Start run om 18.15 uur.

Winterse maaltijd vanaf 19.15 uur.

Afterparty vanaf 20.00 uur.

What is the program?

Registration and late entries starts at Leeuwenburg at 5 pm.

Start run at 6.15 pm.

Winter stew as of 7.15 pm.

Afterparty starts at 8 pm.

Het evenemententerrein

Ontvangst en eten na de loop zijn in gebouw De Leeuwenburg.
Warming-up en start en finish zijn op het Amstelplein, naast Blooker.
De afterparty is bij Blooker.
HIER KUNNEN WE LATER EEN PLATTEGROND OPNEMEN.

The event area

Reception and dinner after the run are in the Leeuwenburg building.
Warming-up and start and finish are at the Amstelplein, next to Blooker.
The afterparty is at Blooker.
HIER KUNNEN WE LATER EEN PLATTEGROND OPNEMEN.

Bereikbaarheid

Ik weet niet zo goed wat hierover te schrijven in dit geval …
(hoe je bij het Amstelplein kunt komen? Waar te parkeren? O.i.d.?)

Accessibility

IDEM.

Welkomstbalie / informatiepunt

Als je vragen hebt op de dag van het evenement, kom dan gerust langs bij de Welkomstbalie / informatiepunt. Onze medewerkers zijn daar aanwezig om je te helpen met hetgeen je nodig hebt. Ook is het mogelijk om je bij de Welkomstbalie “last minute” aan te melden als deelnemer. De Welkomstbalie is niet te missen en bevindt zich in de hal van gebouw De Leeuwenburg. We zien ernaar uit je te verwelkomen!

Service desk / information

When you would have any questions, please visit the service desk. Our employees will be there to assist you in any way we can. It is also possible to register “last minute” at the service desk as a participant. You can’t miss the service desk in the entrance hall at the Leeuwenburg building. We look forward to welcoming you!

Is er een garderobe?

De mogelijkheid bestaat om (gratis) gebruik te maken van een garderobe in gebouw De Leeuwenburg. Neem alsjeblieft zelf een tas mee en label die met je startnummer. Je kunt deze tas dan na het lopen afhalen door je startnummer te laten zien.
Laat alsjeblieft geen waardevolle spullen achter in de tas. De organisatie van de Knowledge Trail accepteert voor verlies van kleding en dergelijke geen aansprakelijkheid.

Is there a cloakroom available?

There is an opportunity to use our cloakroom (free) in the Leeuwenburg building. Please, bring a bag and label it with your start number. You can retrieve this bag after your run by showing your bib.
Please don’t leave any valuables in the bag. The organization of the Knowledge Trail does not accept liability for the loss of clothes and the like.

Hoe herken ik de route tijdens het lopen?

De route wordt gemarkeerd met pijlen, dranghekken en natuurlijk zijn er tientallen routevrijwilligers aanwezig die jullie begeleiden en de juiste richting op wijzen. Als je je trouwens als vrijwilligers wilt aanmelden, dan kan dat hier: LINK VRIJWILLIGER AANMELDEN OPNEMEN.

How to recognize the track while running?

The track will be marked with arrows, fencing and also there will be a few dozen of volunteers to guide the runners on their round. When you can’t run and you want to assist in the organization of the event, please fill out this form: LINK VRIJWILLIGER AANMELDEN OPNEMEN.

Wat kom ik onderweg tegen?

Na de start loop je door de hoofdingang gebouw De Leeuwenburg van de Hogeschool van Amsterdam binnen. Via de trappenhuizen daal je af naar de kelder en je verlaat het gebouw door de expeditie in/uitgang. Na een stuk over stoep en straat loop je onder het Treub-viaduct door en over het plein bij het Amstelstation, waar je de voormalige tunnel voor de autoperrons betreedt. Door de tunnel loop je naar het busplein van het Amstelstation. Van daaruit loop je door het MEININGER Hotel naar het viaduct om bij de Mondriaantoren te komen. Door de parkeergarage van de Mondriaantoren loop je via het trappenhuis naar de uitgang die je weer op het Amstelplein terugbrengt.

Where do I run?

After the start you run through the main entrance of the Leeuwenburg building of the Hogeschool van Amsterdam. Through the stairs you go down to the expedition exit and on the street you run to the Treub-tunnel to the square of the Amstelstation. There, you enter the historical tunnels from which the cartrain left Amsterdam for the Alps. Through the tunnels you run to the bus-square and then through the MEININGER Hotel and through Overzichtweg and Weesperzijde to the round about at the Mondriaantower. Through the underground parking, the staircases and the main entrance you get back to the Amstelplein.

Hoe is het geregeld qua eten en drinken?

De Hogeschool van Amsterdam in de Leeuwenburg is geopend tot 20.00 uur. De deelnemers krijgen fruit (onderweg) en een verfrissing (idem) en na de finish is er een buffet (winterse maaltijd) in de HvA. Bij de afterparty in Blooker krijgen deelnemers het eerste drankje aangeboden. Alle catering geschiedt op basis van je startnummer.

How are the arrangements for F&B?

The restaurant of the Hogeschool van Amsterdam in the Leeuwenburg building will open until 8 pm. Participants will get fruit and water (on the track) and after the finish there will be a buffet (winter stew) in de Leeuwenburg restaurant. At the afterparty at Blooker participants will be offered their first drink. All catering arrangements are based on your start numbers.


Start iedereen tegelijk?

Nee, de start wordt verdeeld in startgroepen. De eerste groep start rond 18.15 uur.
Wandelaars starten in de laatste startgroep.
Houd voldoende afstand en let goed op de lopers voor je! Loop na de finish meteen door naar het finishgebied om filevorming na de finish te voorkomen!

Does everyone start at the same time?

No, the start will be divided into startwaves. The first group starts around 6.15 pm.
Walkers start in the last wave.
Keep sufficient distance to the runners in front of you! After you finish, please run through to the finish area to prevent the finish to be too crowded.

Is het mogelijk om te douchen na het lopen?

Nee, het is niet mogelijk om te douchen na het lopen. Wij vragen om je begrip hiervoor.

Is it possible to shower after running?

No, it is not possible to shower after running. We ask for your understanding.

Worden er foto’s en/of film gemaakt?

Ja, de organisatie zorgt voor foto’s en een aftermovie. Deze worden na de Knowledge Trail via de website gepubliceerd. Deelnemers geven toestemming om (hun) beelden van het evenement alleen met dit doel hiervoor te gebruiken.

Will pictures be taken and a movie?

Yes, the organization will take photos and video. These will be published after the Knowledge Trail. Participants allow to use (their) pictures of the event, solely for this purpose.

VEILIGHEID

Hoe is de EHBO geregeld?

De organisatie werkt samen met het Rode Kruis voor de medische begeleiding. Er zal een eerste hulp post zijn op het Amstelplein en op de route zullen twee EHBO’ers mobiel beschikbaar zijn, voor eerste hulp bij ongevallen onderweg.
De hulpdiensten zijn op de hoogte van de Knowledge Trail.

Is there any first aid?

The organization works together with the Red Cross organization to deliver medical services. There will be a first aid post at the Amstelplein and in addition, there will be two medics available on the track, during the run.
The emergency services are informed about the Knowledge Trail.

Hoe gaat de organisatie om met gevaarlijke verkeerspunten?

Deelnemers dienen zich te houden aan de verkeersregels. De route is dus niet geheel afgezet en geblokkeerd voor deelnemers. Je doet immers mee aan een urban run, waarin je als hardloper deel uitmaakt van het normale stadsverkeer.

De organisatie heeft in de voorbereiding met gemeente en hulpdiensten wel complexe punten op de route in kaart gebracht. Op de meest complexe punten op de route worden beroepsverkeersregelaars ingezet. Op de minder complexe punten wordt de Knowledge Trail ondersteund door vrijwillige verkeersregelaars. Ook zijn er enkele aankondigingsborden voor omleidingen voor reguliere weggebruikers.

How does the organization deal with complex traffic situations?

Participants have to obey the regular traffic rules. The track is not entirely blocked for participants. As a matter of fact, you participate in an urban run, in which you are part of the regular traffic as a runner.

The organization has determined the complex traffic situations at the track, with the city and the emergency services. At the complex locations, professional traffic marshals will be present. The less complicated location will be guided by volunteer traffic marshals. In addition, some announcements for deviations are placed for regular users.

VOORBEREIDING

Zijn er trainingsschema’s beschikbaar?

Work-Out Amsterdam verzorgt twee workout workshops op dinsdag 12 en 19 januari van 17.00 tot 18.99 uur op het Amstelplein ter voorbereiding op de Knowledge Trail.
Wil je een meer uitgebreid trainingsschema? Neem dan contact op met Work-Out Amsterdam: www.workoutamsterdam.nl

Are training schedules available?

Work-Out Amsterdam will take care of your warming-up for the Knowledge Trail at the event. Work-Out Amsterdam also takes care of two running workshops in January to prepare for the Knowledge Trail.
If you would require more preparation, please contact Work-Out Amsterdam for a more extensive training program through cora@knowledgemile.biz.

Parkeren?

Parkeren om de Knowledge Trail te bezoeken of eraan mee te doen kan in een van de openbare parkeerplaatsen of –garages aan of in de buurt van het Amstelplein.

Parking?

Parking to visit the Knowledge Trail event of to participate in it is possible in one of the public parkings at the Amstelplein or just around it.

VRIJWILLIGERS

Kan ik als vrijwilliger helpen? Wat kost me dat aan tijd?

Jazeker, dat kan. Wij hebben behoefte aan zo’n 30 vrijwilliger routebegeleiders en zo’n tien mensen die assisteren bij op/afbouw. Als vrijwillige verkeersregelaar doe je een (zeer bescheiden) on-line verkeerstest en je bent actief op het evenement van 18.00 – 19.30 uur.
Als je helpt bij de op/afbouw ben je actief van 15.00 uur tot 21.00 uur.

Can I assist as a volunteer? And how much time would that take?

Yes, you can. We need about 30 traffic volunteers and about ten people who assist in building up the event. As a volunteer traffic marshal, you would spend time from 6 pm until 7.30 pm.
Assisting with building up the event, you would be active from 3 until 9 pm.

Hoe kan ik dat opgeven?

Je kunt je opgeven als vrijwilliger via . En natuurlijk kun je je ook opgeven via de helpdesk: 06-27473973.

Where can I register as a volunteer?

You can register as a volunteer through cora@knowledgetrail.biz. Of course, you can also call us through the help desk: 06-27473973.

Krijg ik een onkostenvergoeding?

De Knowledge Trail betaalt geen vergoeding, maar wel een onkostenvergoeding, doorgaans voor reiskosten. En natuurlijk zorgen wij voor een natje en droogje op het evenement.

Is there a reimbursement?

The Knowledge does reimburse the cost of travel. Of course we will also take care of food and beverages at the event. The organization does not pay a hourly fee.

CONTACT MET DE ORGANISATIE